Kontoret har 25 års erfaring i arvesager og dødsbobehandling

Få hjælp til dødsbobehandling i en svær tid for familien

Det er aldrig nemt at miste en af sine nærmeste.

Udover den sorg man skal have lov til at bearbejde, er der en række spørgsmål og opgaver til de efterladte arvinger, der skal løses.

Bedemanden skal kontaktes og bisættelse/begravelse skal arrangeres. Derudover skal arvinger træffe beslutning om hvorledes boet skal behandles i skifteretten – skal det være privat skifte eller bobestyrerbo? Valg af skifteform afhænger af afdødes situation og familiemæssige relationer. Den rette rådgivning til valg af den rette skifteform kan være enormt vigtig og have stor betydning for arvingerne både her og nu og på sigt. Det er derfor vigtigt at komme godt fra start, hvilket vi her på kontoret gerne vil være behjælpelig med.

"Vi har her på kontoret 25 års erfaring i arvesager og bobehandling"

— Maj-Britt Rieck Sørensen, Advokat

Vi behandler alle slags dødsboer – store som små – private skifte, uskiftet bo, boudlæg, ægtefælleskifter, boudlæg og bobestyrerboer.

Advokat salær for dødsbobehandling

Prisen for bobehandlingen afhænger af aktivernes størrelse og karakter, tidsforbruget og boets kompleksitet samt ansvaret forbundet hermed. Når vi har kendskab til sagens omfang, giver vi gerne en fast god pris på behandlingen af hele bosagen fra først til sidst.

Kontakt os gerne for et møde her på kontoret, således at vi kan gennemgå arveforholdene samt værdierne i boet og hvad der skal ske med aktiverne.

NB: Udgifter til advokatbistand kan fradrages i boet inden beregning sker af boafgifte.

"De efterladte vil få en personlig, omhyggelig og korrekt bobehandling. Herudover er det målet, at bobehandlingen sker hurtigt og effektivt til arvingernes fulde tilfredshed."

— Julie Rieck Sørensen, Advokat & Indehaver

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på dødsbobehandling


    Advokat Holte logo