Testamente & arv

Hvis du ikke har oprettet et testamente er det arvelovens regler, der bestemmer, hvordan arven skal fordeles efter dig. Dette gælder uanset, om du er gift, lever papirløst eller alene.

Med et testamente har du mulighed for selv at bestemme og råde over fordelingen af din arv med forbehold for tvangsarven.

Hvis du ikke har taget stilling til spørgsmålet om, hvem der skal arve dig, når du dør, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser for dem, du efterlader. Arvelovens regler giver ikke meget beskyttelse til samlevende, idet man som udgangspunkt ikke er berettiget til arv, såfremt man ikke har oprettet et testamente. Såfremt man ønsker at ens samlever skal arve, da skal der oprettes et testamente, som tilgodeser den længstlevende. Har man ikke udarbejdet et testamente, vil ens forældre eller eventuelle børn i stedet arve. Dette kan medføre, at din samlever risikerer at skulle gå fra hus og hjem, hvis der ikke er orden i papirerne.

Et testamente skal udarbejdes korrekt, således at man ikke efterlader arvingerne i en situation, hvor både tabet af afdøde samt de økonomiske konsekvenser kan tære hårdt på arvingerne.

Det er derfor vigtigt, at testamentet er grundigt udarbejdet og tager højde for arvens fordeling af aktiver. Testamentet skal tage udgangspunkt i netop din situation.

Med et testamente kan du også bestemme, at arven efter dig skal gøres til særeje, arven skal båndlægges m.v.

Ring til os og få et uforpligtende tilbud

”Udarbejdelse af et testamente er en tillidssag, som kræver juridisk kendskab, grundig rådgivning og ikke mindst klientens tryghed til advokaten.”

— Julie Rieck Sørensen, Advokat og indehaver

Advokat Julie Rieck Sørensen

Testamente hvis I er gift

Der kan være mange gode grunde til, hvorfor man skal oprette testamente, hvis man er gift. Måske I ønsker, at arven til jeres børn skal være særeje? Måske I medbringer dine, mine, jeres børn ind i ægteskab? Måske I har oprettet en ægtepagt inden I giftede jer? Måske I er overbevist om, at den længstlevende af jer skal hensidde i uskiftet bo, således at arven først deles, når længstlevende dør. Dette er ikke altid det smarteste, og man bør således i testamentet træffe beslutning om, hvorledes arven skal fordeles, såfremt længstlevende vælger at hensidde i uskiftet bo, og hvad der skal ske med arven, hvis den længstlevende ikke ønsker at hensidde i uskiftet bo.

Hvis man ikke opretter testamente, da er det arvelovens bestemmelser, der bestemmer arvens fordeling efter dig.

Testamente hvis I IKKE er gift

Hvis I ikke er gift, da er jeres samliv ikke reguleret af reglerne i arveloven. Mange tror stadig, at man er arveberettiget efter hinanden, hvis man har boet på fælles bopæl i 2 år, eller hvis man har børn sammen, hvilket er en fejl. Efter 2 års samliv skal man ikke betale tillægsboafgift af arven, men det er kun hvis der i testamentet fremgår, at ens samboende skal arve efter en.

I arver som samboende således ikke automatisk efter hinanden i tilfælde af et dødsfald efter arvelovens regler. Arven fordeles til afdødes eventuelle livsarvinger (børn) til lige deling. Hvis ikke der er livsarvinger, da tilfalder arven afdødes forældre dernæst søskende m.v. Det kan i værste fald medfører at din samlever risikerer at skulle gå fra hus og hjem.

Ønsker I derfor at sikre hinanden, er det en nødvendighed at få oprettet et testamente.

Som samboende har I mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente (forudsat I på dødstidspunktet har boet på samme bopæl i 2 år eller har børn). Ved et samlevertestamente, kan I stilles som om I er ægtefæller i arveretlig henseende.

”Pensioner og forsikringer går uden om boet og tilfalder ens samboende, hvis man har boet på samme adresse i 2 år. Samboende går her forud for ens livsarvinger.”

— Julie Rieck Sørensen, Advokat og indehaver

Enlig

Efterlader du dig ingen ægtefælle eller livsarvinger, kan du frit bestemme, hvem der skal arve efter dig ved at oprette et testamente.

Hvis din nærmeste efterlevende familie er fætre og kusiner, da vil arven efter dig tilfalde statskassen. Du skal derfor huske at oprette et testamente, såfremt du selv vil bestemme, hvem arven efter dig skal tilfalde.

Man kan overveje et 30 % – 70 % testamente, hvor man tilgodeser en forening med 30 %. Herved får ens arvinger mere udbetalt i nettokroner, og man tilgodeser et godt formål.

Ring på 44 20 00 00 og hør nærmere.

Her på kontoret ser vi gerne dit testamente igennem og ser om det stadig opfylder dine ønsker.

Husk, at få testamentet gennemgået med jævne mellemrum.

Se priseksempel på testamente her


Kontakt os for et uforpligtende tilbud på oprettelse af testamente


    Advokat Holte logo