Privatlivs- og cookiepolitik for Advokatanpartsselskabet Rieck Sørensen

Advokatanpartsselskabet Rieck Sørensen registrerer og anvender en række personoplysninger om dig i forskellige situationer. Det kan bl.a. ske når du bruger vores hjemmeside, når du etablerer et klientforhold hos os eller som led i vores udøvelse af advokathvervet.

Advokatanpartsselskabet Rieck Sørensen er dataansvarlig, når vi registrerer og behandler dine personoplysninger. Det er fx tilfældet i forhold til den behandling af personoplysninger, der indgår i vores daglige forretningsaktiviteter, sagsbehandling og advokatrådgivning for vores klienter samt markedsføring af vores ydelser. 

I enkelte tilfælde, hvor vi opbevarer dokumenter som fx testamenter eller andre dokumenter for dig, vil vi være at betragte som databehandler. I sådanne tilfælde skal der indgås en databehandleraftale mellem dig og os. Du vil i dette tilfælde være databehandler.

Accept af cookies på vores hjemmeside 

Når du besøger vores hjemmeside og accepterer cookies registrer vi din IP-adresse. Formålet er at optimere dit besøg på vores hjemmeside, herunder sikre funktionalitet, generere statistik over brugen af hjemmesiden, huske dine præferencer og med henblik på optimering af reklametiltag på de sociale medier. Retsgrundlaget for behandlingen af din IP- adresse er vores legitime interesser i at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside, optimere driften heraf og markedsføre vores ydelser på de sociale medier, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Din IP-adresse gemmes i 12 måneder, hvorefter denne slettes. Din IP-adresse videregives til annonceringspartnere og analysepartnere.

Etablering af klientforhold, herunder oprettelse af sager i vores interne sagssystem

Når du oprettes som klient hos os indsamler vi personoplysninger som dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger samt oplysninger om evt. modparter i en sag. Formålet er at etablere og kunne vedligeholde klientforholdet med dig som led i sagsstyring og fakturering. Retsgrundlaget herfor er vores legitime interesse i at kunne oprette og vedligeholde et klientforhold med dig. Personoplysningerne opbevares som udgangspunkt i 5 år med mindre der er forhold, der gør det nødvendigt at opbevare oplysningerne i længere eller kortere tid. Vi videregiver ikke dine personoplysninger med mindre vi er forpligtet til dette overfor fx offentlige myndigheder.

Lovpligtigt tjek efter hvidvaskloven

Vi er forpligtede til at tjekke visse personoplysninger om dig i henhold til hvidvaskloven. Ud over navn og kontaktoplysninger indsamler vi pas- og/eller kørekortoplysninger inkl. cpr-nummer. Formålet er dokumentation af foretaget hvidvasktjek efter hvidvaskloven. Retsgrundlaget herfor er forpligtelsen efter den til enhver tid gældende hvidvasklov jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. CPR-nummer vil blive behandlet, når det er nødvendigt for entydig identifikation, og når dette er påkrævet ved lov, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1. Personoplysningerne opbevares i hele klientforholdets varighed samt 5 år herefter, hvilket er påkrævet efter hvidvaskloven. Vi videregiver ikke dine personoplysninger med mindre vi er forpligtet til dette overfor fx offentlige myndigheder.

Juridisk rådgivning indenfor vores sagsområder

I forbindelse med juridisk rådgivning inden for vores sagsområder behandler vi en række personoplysninger om dig og de øvrige personer, der er omfattet af sagen. Det kan fx være navn, kontaktoplysninger, CPR-nummer, økonomiske oplysninger, helbredsoplysninger, oplysninger om private forhold vedrørende fx familie samt øvrige oplysninger, der måtte have relevans for den juridiske rådgivning. Formålet er sagsbehandling og rådgivning til dig samt udarbejdelse af dokumenter i forbindelse med sagsbehandlingen.

Retsgrundlaget herfor er tildels vores retlige forpligtelse, hvor det er påkrævet efter fx Arveloven, Dødsboskifteloven eller lignende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, tildels opfyldelse af kontrakten, der er indgået mellem os og dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, og vores legitime interesse med hensyn til udøvelse af advokathvervet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Følsomme personoplysninger kan behandles, hvis du har givet sit udtrykkelige samtykke til behandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en persons vitale interesser i tilfælde, hvor den personen fysisk eller juridisk ikke er i stand til at give samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra a og c. Følsomme personoplysninger kan også behandles, når behandlingen er nødvendig for, at et krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Oplysninger om strafbare forhold vil alene blive behandlet, hvis det vurderes, at det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Behandlingen kan desuden ske for at forfølge et retskrav, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1.

CPR-nummer vil blive behandlet, når det er nødvendigt for entydigt identifikation, og når dette er påkrævet ved lov, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1. Herudover kan CPR-nummer behandles af os for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1.

Personoplysningerne opbevares som udgangspunkt i 5 år med mindre der er forhold, der gør det nødvendigt at opbevare oplysningerne i længere eller kortere tid. Vi videregiver ikke dine personoplysninger med mindre vi er forpligtet til dette overfor fx offentlige myndigheder.

Oplysningspligt

Når vi behandler dine personoplysninger, vil vi oplyse dig om det. Måden du oplyses på kan være via e-mail eller andet afhængig af sammenhængen hvori dine personoplysninger indsamles. 

Berigtigelse

Vi opdaterer løbende dine personoplysninger, hvis det kommer til vores kendskab, at de er ændret. Du bedes derfor kontakte os, hvis der er ændringer i dine personoplysninger, så vi kan rette disse. Du kan få berigtiget dine personoplysninger ved henvendelse på følgende e-mail: kontakt@advokat-holte.dk

Videregivelse indenfor EU/EØS

Vi kan videregive dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere den aftalte ydelse eller opfylde eventuelle myndighedskrav. En sådan videregivelse kan være til samarbejdspartnere, underleverandører af IT-ydelser eller relevante myndigheder. 

Overførsel til tredjelande

Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjelande. Skulle dette alligevel blive aktuelt i en given sag, vil vi give dig særskilt meddelelse om dette.

Øvrige rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret dine personoplysninger, som du har givet til os. Du kan rette henvendelse til os på følgende e-mail: kontakt@advokat-holte.dk

 

Advokat Holte logo