Fremtidsfuldmagter

Med en fremtidsfuldmagt har du mulighed for selv at bestemme, hvem der i fremtiden skal handle på dine vegne, hvis du måtte bliver syg eller svækket og miste evnen til at tage dig af dine personlige- og økonomiske forhold.

Du har mulighed for at indsætte en eller flere fremtidsfuldmagtshavere og så længe du stadig er i stand til at varetage dine forhold, har en fremtidsfuldmagt ingen virkning.

Fremtidsfuldmagten skal registreres og underskrives digitalt (NemID) i fremtidsfuldmagtsregisteret. Derudover skal fremtidsfuldmagten vedkendes af dig hos en notar. Er du fritaget for e-post, da skal fremtidsfuldmagten medbringes til underskrivelse hos Familieretshuset.

På Advokatkontoret Rieck Sørensen er vi behjælpelig med rådgivning og udarbejdelse af fremtidsfuldmagter så den får netop den ordlyd som du ønsker og får den ønskede virkning. Derudover hjælper vi jer med at komme på notarkontoret eller Familieretshuset til underskrivelse af dokumenterne. Vi guider jer trygt igennem hele processen.

Se priseksempel på oprettelse af fremtidsfuldmagt her

Andre fuldmagter

Vi kan også hjælpe med at oprette andre former for fuldmagter, herunder:

  • vedvarende fuldmagter der virker med det samme
  • fuldmagt kun til brug for salg af bolig
  • tinglysningsfuldmagt

Ens for alle fuldmagter er, at man kun kan oprette fuldmagter så længe man er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Hvis handleevnen er nedsat eller helt mangler, kan man have mistet sin dømmekraft, og derved måske ikke længere varetage sine forhold på fornuftig måde. I det tilfælde kan et værgemål være en hjælp til at tage hånd om de personlige og økonomiske forhold.  Et værgemål beskytter samtidigt mod omverdenens eventuelle misbrug.

"Du kan i en fremtidsfuldmagt selv bestemme hvem der skal tage sig af dine personlige- og økonomiske forhold. Få den oprettet imens du er rask således at du undgår at Familieretshuset skal træffe beslutningen for dig."

— Julie Rieck Sørensen, Advokat og indehaver

Advokat Julie Rieck Sørensen

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på oprettelse af en fremtidsfuldmagt


    Advokat Holte logo