Brug en boligadvokat ved køb af fast ejendom

For de fleste mennesker er køb af fast ejendom den absolut største investering, som de vil foretage i deres liv. Faldgrupperne er mange og ved eventuelle fejldispositioner er omkostningerne ligeledes tilsvarende store.

Hvorfor skal jeg bruge en boligadvokat ved køb af fast ejendom?

Ved køb af drømmehuset skal man som køber være opmærksom på, at de involverede aktører, herunder sælger, ejendomsmægler og bank, har individuelle interesser, som følge af provisionsaftaler m.v. Netop derfor er det ekstra betydningsfuldt at rådføre sig med en uvildig boligadvokat med speciale i køb af fast ejendom, hvis eneste opgave i hushandlen er at varetage købers behov og interesser.

At rådføre sig med en advokat ved boligkøb er således din sikkerhed for at der på forhånd tages højde for uforudsete eller uoplyste forhold, således at du ikke efterfølgende risikerer at få en ubehagelig overraskelse. Som følge af den store investering, medfølger jo ligeledes risiko for store tab, hvis noget går galt.

Der medfølger mange dokumenter i forbindelse med køb af fast ejendom, men som boligadvokater vil vi gennemgå samtlige relevante dokumenter, herunder købsaftale, tingbogsattest, forureningsskema, kommunalt oplysningsskema, tilstandsrapport og eleftersynsrapport, servitutter m.v., for at sikre at alle forhold i handlen, er tilstrækkelig oplyst og i orden. Såfremt der måtte være forhold, som ikke lever op til advokatens eller købers forventninger, vil advokaten tage forbehold herfor, således at dette bliver afklaret, inden handlen er endelig, da det erfaringsmæssigt er vanskeligt for køber og sælger at blive enige, når huset allerede er blevet overdraget til køber.

Advokatfirmaet Rieck Sørensen er specialister i køb af fast ejendom og har over 20 års erfaring med rådgivning herom. Vi prioriterer at køber modtager en grundig og kvalitetsbevidst rådgivning, hvorfor at køber ALTID tilbydes et personligt møde med en advokat, hvor købsaftalen og de tilhørende dokumenter, gennemgås grundigt sammen med køber. Det sikres således, at handlens vilkår er i overensstemmelse med købers forventninger og ønsker til handlen, og at forhold som evt. er af betydning for køber, ikke overses. Såfremt køber forinden underskrift ønsker hjælp til prisforhandling m.v. med sælger, bistår vi naturligvis ligeledes hermed.

Vi kan endvidere foretage den efterfølgende berigtigelse, dvs. udstede og anmelde digitalt skøde, udarbejde refusionsopgørelse, sørge for indfrielse af eksisterende lån, frigive købesum samt øvrig korrespondance og koordinering med bank, ejendomsmægler og sagens øvrige parter ved køb af fast ejendom.

Købers eneste opgave er således reelt blot, at sørge for at underskrive skødet!

Værd at vide ved køb af fast ejendom

Vi varetager dine interesser

Som boligadvokat varetager vi udelukkende dine interesser, hvorimod sagens øvrige parter, herunder sælger, ejendomsmægler og bank, kan have egne interesser for øje.

Prisforhandling

Som boligadvokat kan vi være behjælpelig i forbindelse med prisforhandling med sælger

Beskytter dig mod uforudsete ting

Som boligadvokat sikrer vi dig mod uforudsete forhold og omkostninger i forbindelse med huskøbet!

Du er sikret hos os gennem vores ansvarsforsikring

Som boligadvokat er vi, som den eneste aktør, lovgivningsmæssigt forpligtet til at tegne ansvarsforsikringer, således at klientens midler ALTID er sikret fuldt ud mod konkurs, bedrageri, tab og lign.

Vi er din rådgiver

Som boligadvokat rådgiver vi ligeledes om finansierings-, forsikrings- samt skattemæssige forhold.

Vi laver alt arbejdet, du underskriver

Som boligadvokat sørger vi for alt det nødvendige ekspeditionsarbejde i sagen, således at du blot skal underskrive skødet.

Handlens berigtigelse – kan jeg selv forestå denne?

Ja, det er muligt selv at forestå berigtigelsen ved køb af fast ejendom, men medmindre man har indsigt heri, herunder i de tinglysningsmæssige ekspeditioner, må det klart frarådes!

Ejendomshandlens berigtigelse ved køb af fast ejendom vil primært bestå af udarbejdelse og anmeldelse af digitalt skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse, sikring af overholdelse af købsaftalens vilkår om deponering, garantistillelse, frister m.v., frigivelse af købesum samt øvrig korrespondance med bank og mægler, til opfyldelse af handlens ekspeditionsmæssige vilkår.

Såfremt den berigtigende part ikke overholder købsaftalens vilkår herom, kan denne blive ansvarlig for eventuelle tab!

"Vi giver en fast pris uanset omfanget af rådgivningen. Vi imødeser din henvendelse og vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af netop din ejendomshandel."

— Julie Rieck Sørensen, Advokat & Ejer

Advokat Julie Rieck Sørensen

Hvad koster en boligadvokat?

De forbundne udgifter til advokatassistance ved køb af fast ejendom må anses som værende minimale i forhold til investeringens størrelse samt den sikkerhed og assistance, som advokatrådgivningen indebærer.

Advokatfirmaet Rieck Sørensen er ikke de billigste boligadvokater på markedet, men heller ikke de dyreste, men pris og kvalitet hænger sammen hos os.

Ved køb af fast ejendom har vi fastsat en konkurrencedygtig, gennemskuelig og fast prisstruktur uanset rådgivningens omfang, således at køber på forhånd er bekendt med udgifterne.

Se vores boligadvokat priser her

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på boligadvokat rådgivning


    Advokat Holte logo